Jump menu

Main content |  back to top

A Shell Általános Üzleti Alapelvei

Nyolc Üzleti Alapelvünk alapértékeinkre épül. Ezek elősegítik a bizalmat, nyitottságot, csapatmunkát, professzionalizmust és azt hogy büszkék lehessük arra, amit csinálunk.Mi voltunk az egyik első globális vállalat, amely megfogalmazta és megismertette értékeit, amikor 1976-ban közzétettük Általános Üzleti Alapelveinket.

A Shell Etikai Kódexe

Hogyan reagáljak, ha egy üzleti partner ajándékot ajánl fel nekem? Mi az a „belső információ” és hogyan kezeljem? Etikai Kódexünk gyakorlati tanácsokat ad munkatársainknak, hogyan feleljenek meg a törvényeknek és előírásoknak, hogyan dolgozzanak együtt másokkal, és hogyan oldják meg az üzleti viselkedésre vonatkozó kérdéseket.

Etikai Kódex felsővezetőknek

A csoport ügyvezető igazgatói és pénzügyi vezetői számára készült Shell Etikai Kódex a Sarbanes-Oxley törvény 406-os szakasza* valamint a New York-i Tőzsde bejegyzési követelményei New York Stock Exchange alapján készült. A kódex egy követelményrednszert állít fel a felsővezetők számára titoktartással és az érdekellentétek elkerülésével kapcsolatban.


* A Sarbanes-Oxley törvény 406. szakasza rögzíti, hogy a köztulajdonban lévő amerikai vállalatoknak, valamint ezek uniós székhelyű leányvállalatainak „etikai kódexet” kell kidolgozniuk, amely számviteli, jelentéstételi és könyvvizsgálati kérdésekben alkalmazandó a magas rangú pénzügyi tisztviselőkre és vezetőkre, és amely rendelkezik az Etikai/fegyelmi eljárásokról.

Eszközök oldal