Jump menu

Main content |  back to top

Sokszínűség és befogadó üzleti környezet.

A Shell egyik legfontosabb célja a sokszínűség és a befogadó szellem megteremtése.

Befogadó szellemû és esélyegyenlôséget biztosító üzleti környezet a lehetô legjobbat hozza ki a munkavállalóinkból, és éppen ezért ennek megteremtése és fenntartása vállalataink és társadalmunk fejlôdésének és sikerének elengedhetetlen feltétele.

Éppen azért az alábbiakra törekszünk:

  • A másság elfogadását és a sokszínûség megteremtését kritikus programként kezeljük.
  • A vállalatainkon belül megtalálható kulturális és egyéni sokszínûséget megôrizzük és támogatjuk.
  • Tiszteletben tartjuk munkavállalóink szükségletét a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez.
  • Esélyegyenlôséget teremtünk, és diszkrimináció-mentességet biztosítunk, hogy munkavállalóinkra mindenki által elfogadott és egységesen alkalmazott munkavállalási és teljesítményértékelési irányelvek és vezetési rendszerek érvényesüljenek.
  • Munkavállalóink számára lehetôséget biztosítunk a tanulásra, az egyéni fejlôdésre és a kapcsolatrendszerek kialakítására.
  • Ügyfeleinkkel tiszteleten és becsületen alapuló partneri kapcsolatokra törekszünk.

    Folyamatos fejlesztés és fejlôdés mellett kötelezzük el magunkat e téren, amelyhez figyelembe vesszük környezetünk jól bevált gyakorlatait, és amely során rendszeresen konzultálunk a munkavállalói érdekképviseletekkel.