Jump menu

Main content |  back to top

A várakozások szerint még évtizedekig a fosszilis tüzelőanyagok maradnak az energia fő forrásai, de az összes energiahordozó között szükségesek a fenntartható fejlődést szolgáló, tiszta és nehézség nélkül használható energiaforrásoknak is.

Bioüzemanyagok

A bioüzemanyagok biomasszából, rendszerint növényekből készülnek; a folyékony bioüzemanyagok felhasználhatók a közlekedésben. Cégünk a világ egyik legnagyobb bioüzemanyag forgalmazója, valamint olyan jobb bioüzemnyagok kifejlesztésén is dolgozunk, melyek CO2 csökkenést és fenntartható fejlődést szolgáló alternatív üzemanyagforrást jelenthetnek.

Napjainkban a bioüzemanyag két fő formája az etanol és a FAME (zsírsav-metilészterek), melyek forrásai nagyrészt élelmiszeripari termények, mint például a búza vagy a cukornád. Olyan forrás után kutatunk, amely nem versenytársa az élelmiszeripari terményeknek. Olyan konverziós eljárást dolgozunk ki, mely kismértékű CO2 képződéssel jár, és hatékony üzemanyagokat eredményez.

Bioüzemanyagokra vonatkozó kutatásunknak része az alternatív alapanyagok feltárása. Keresünk olyan új, hatékony enzimeket, melyekkel a növényi anyagokban, például a szalmában lévő cellulóz lebontható. Olyan források esetében, mint a faforgács vagy papírhulladék, az elgázosító eljárás – felmelegítésük alacsony hőmérsékletre faszén-jellegű anyag előállításához, majd hevítésük magas hőmérsékleten – olyan szintézisgázt eredményez, amely azután átalakítható kénmentes folyékony üzemanyaggá.

Az algák olyan potenciális fenntartható növényolaj forrását jelentik, amelyet fel lehet használni dízelmotorokhoz alkalmas bioüzemanyag előállításához. Még csak a kezdeteknél tartunk, de az algák ígéretesek, mert gyorsan szaporodnak és tengervizet tartalmazó kisebb tavakban tenyészthetők, így minimalizálható a termőföld és édesvíz felhasználás.

Hidrogén

A hidrogént sokan a „jövő üzemanyagának” tekintik, de addig még hosszú út vezet. Ez is egy energiahordozó, ugyanúgy, mint az elektromos áram viszont más anyagból kell előállítani. A hidrogént általában vízgőz felhasználásával állítják elő, ami metánnal reakcióba lép és átalakítja azt hidrogénné és szénné. Vízből is előállítható elektrolízis útján.

A hidrogén ezután tárolható és a személygépkocsikban megtalálható üzemanyag cellák segítéségével nyerhető belőle elektromos energia. A hidrogéncellás gépkocsiknál a cella belsejében – rendszerint hidrogén és oxigén között – végbemenő kémiai reakció villanyáramot generál a motor számára. Ennek eredményeként a kipufogócsövön távozó egyetlen anyag a vízpára.

A lehető legtöbbet tanulunk a hidrogén utántöltéséről és arról, hogyan elégítsük ki a vevők jövőbeni igényeit. Részt veszünk kutatási és demonstrációs programokban, valamint megnyitottunk néhány kereskedelmi hidrogéntöltő állomást.

Eszközök oldal

place Holder