természetalapú megoldások
A természetalapú megoldások olyan projektek, amelyek óvják, átalakítják vagy helyreállítják a természetes ökoszisztémákat

Az olyan ökoszisztémák, mint az erdők, legelők vagy vizes élőhelyek évről évre jelentős mennyiségű szén-dioxidot vonnak ki a légkörből. A természetalapú megoldások – vagy természetes éghajlati megoldások – olyan projektek, amelyek óvják, átalakítják vagy helyreállítják ezeket a természetes ökoszisztémákat, hogy még több kibocsátott szén-dioxidot kössenek meg a légkörből.

Emellett ezek a projektek olyan járulékos haszonnal is szolgálnak, mint például alternatív jövedelemforrás teremtése a helyi közösségeknek, a talaj javuló termőképessége, tisztább levegő és víz, valamint a biodiverzitás fenntartása.

A természetalapú megoldásokhoz kapcsolódó tevékenységekkel karbonkreditek is létrehozhatók. Minden egyes kredit egy tonna CO2, vagy azzal egyenértékű egyéb üvegházhatású gáz kibocsátását előzi meg, vagy ekkora mennyiséget von ki a légkörből. A karbonkreditek piaci forgalomban vannak: kereskednek vele. Például, ha valaki karbonkreditet vásárol, azzal hozzájárul a kevésbé elkerülhető, máshol keletkezett – pl. az autóhasználattal járó – szén-dioxid-kibocsátás ellensúlyozásához.

A Shell karbonsemleges energiaipari vállalattá kíván válni legkésőbb 2050-re, lépést tartva a társadalom és ügyfeleink igényeivel. Karbonsemleges energiaipari vállalattá válni rendkívül nagy feladat. A ma érvényben lévő üzleti terveinkkel nem fog sikerülni. Ezért ezeknek idővel változniuk kell. A természetalapú megoldások fontos segítséget jelenthetnek a Shell számára a kitűzött cél elérésében.

A Föld felszínének mintegy harmadát borító növényzet létfontosságú szerepet játszik a bolygó természetes egyensúlyának fenntartásában. A szén-dioxid (CO2) megkötésével és oxigén kibocsátásával támogatja az élővilág bonyolult rendszereit, valamint segíti az egészséges légkör fenntartását. Mégis veszélyben van az olyan emberi tevékenységektől, mint például az erdők letarolása gazdálkodás vagy illegális fakitermelés céljából, de a klímaváltozás is fenyegeti.

Mik a természetalapú megoldások?

A természetalapú megoldások – vagy természetes éghajlati megoldások – olyan projektek, amelyek óvják, átalakítják vagy helyreállítják a tájat. Így a természet több kibocsátott szén-dioxidot tud megkötni a légkörből. Ezek a projektek karbonkreditek piaci bevezetését, kereskedelmét és értékesítését is eredményezhetik. A természetes ökoszisztémák védelme és helyreállítása fontos szerepet játszhat a globális felmelegedés 1,5 °C alá történő leszorításában, miközben további környezeti és társadalmi haszonnal is járna a Nemzetközi Éghajlatváltozási Testület által hivatkozott tanulmányok szerint. Ez egyéb előnyöket is kínálna, ilyen például az alternatív jövedelemforrás teremtése a helyi közösségeknek, a talaj javuló termőképessége, a tisztább levegő és víz, valamint a biodiverzitás fenntartása.

Mi az a karbonkredit?

Egy kredit 1 tonna CO2-nek megfelelő üvegházhatású gáz kibocsátásának megelőzését, vagy ekkora mennyiség légkörből történő kivonását igazolja.

Miért fektet be a Shell a természetbe?

Azon dolgozunk, hogy csökkentsük a saját tevékenységünk károsanyag-kibocsátását, valamint az ügyfeleink által felhasznált egységnyi energiára jutó üvegházhatású gáz kibocsátását. Nincs egyetlen üdvözítő megoldás. Megközelítésünkben többek között ott van saját tevékenységünk energiahatékonyságának javítása; több tisztább égésű földgáz értékesítése; villamosenergia előállítása nap- és szélenergiából; továbbá olyan alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagok biztosítása, mint a bioüzemanyagok és a hidrogén, de az elektromos jármű-töltőpontok számának bővítésére is hangsúlyt fektetünk. Támogatjuk a természetalapú megoldásokat is. A természetalapú megoldások fontos szerepet játszanak a célkitűzésünk elérésében, nevezetesen, hogy legkésőbb 2050-re karbonsemleges energetikai vállalattá váljunk. Továbbá hozzájárulnak az általunk értékesített energiatermékek karbonintenzitásának csökkenéséhez, valamint ügyfeleink kibocsátási lábnyomának mérsékléséhez is, amikor a Shelltől vásárolt energiatermékeket használják.

Mit csinál pontosan a Shell a természetalapú megoldások területén?

A Shell jelentős befektetésekkel kíván beszállni azokba a projektekbe, amelyek a természet segítségével csökkentik a szén-dioxid kibocsátást, miközben ezen túlmutató hasznokkal is járnak.

Első lépésként a Shell támogatást nyújt Hollandiában az erdőkért felelős állami ügynökségnek, a Staatsbosbeheernek. Az együttműködés keretében 5 millió fát kívánunk ültetni a következő 12 évben.

A Shell megállapodást írt alá a Land Life Company-vel is, amelynek értelmében 300 hektár újraerdősítése valósulhat meg Spanyolországban. Már körülbelül 300 ezer fát ültettünk a Castilla y Leon régióban. Az Egyesült Királyságban a Shell partnerséget kötött a skót állami erdő- és földügyi ügynökséggel. A következő években mintegy 1 millió fa ültetését vagy újjászületését támogatjuk.

Vállalatunk kereskedik is a karbonkreditekkel: a világ egyik legstabilabb kredit-kereskedőjeként tartanak minket számon. Egyre több ügyfelet tudunk hozzásegíteni fenntarthatósági vállalásaik teljesítéséhez, hiszen folyamatosan bővül azoknak az igazolt projekteknek a köre, amelyekből kreditet tudunk vásárolni.

Karbonsemlegesítési szolgáltatás

Karbonsemlegesítési szolgáltatás

A Shell üzemanyagait választva már Ön is támogathat erdővédelmi és újraerdősítési projekteket.

Ismerje meg a részleteket!

Megbízhatok a Shell által kiválasztott projektekben?

Egy egyedi átvilágítási folyamatot dolgoztunk ki, amellyel biztosítható a befektetésre kiválasztott projektek kiemelkedő minősége és integritása.

 • Kizárólag olyan projekteket választunk ki, amelyek hiteles, minőségi és független karbonkredit standardok alkalmazásával kerültek hitelesítésre
  Az iparágat jól ismerő PricewaterhouseCoopers-szel közösen tekintettük át és választottuk ki különböző karbonkredit standardjainkat, melyek között saját önkéntes követelményeink mellett állami előírások is helyet kaptak. Ezek közé tartozik az Igazolt Karbon Standard („Verified Carbon Standard”), a Gold Standard és az Amerikai Karbon Nyilvántartás („American Carbon Registry”). Kizárólag olyan karbonkrediteket használunk fel az ügyfélprogramjainkban, amelyek az általunk alkalmazott standardok valamelyikével hitelesített karbonkreditet eredményező projektből származnak. Így biztosíthatjuk, hogy karbonkreditjeink – többek között – valódiak, egyediek, pótlólagosak, tartósak és harmadik fél által igazoltak.
 • Olyan projekteket választunk ki, amelyek tágabb értelemben vett környezeti és társadalmi hasznokkal is járnak
  Projektjeinket a Klíma, Közösség és Biodiverzitás Szövetség elnevezésű szervezet standardjai (CCB standardok) szerint is értékeljük. A CCB standardokkal nemcsak az egyes projektek éghajlatváltozásra gyakorolt pozitív hatásait, de más társadalmi és környezeti hasznokat is értékelni tudunk, például a biodiverzitás védelmét. A CCB tanúsítvánnyal nem rendelkező projektekhez további követelményeket dolgoztunk ki a PricewaterhouseCoopers-szel, így jóváhagyott projektjeink hozzák a CCB standardok által meghatározott színvonalat.
 • Munkánk során arra törekszünk, hogy projektfejlesztőink betartsák a megfelelő egészségvédelmi, biztonsági és társadalmi kormányzási előírásokat
  Projektjeinkkel szembeni elvárásunk, hogy azok pozitív összhatással járjanak. Partnereiknektől elvárjuk, hogy a szükséges standardok és eljárások alkalmazásával mérsékeljék a projektekhez kapcsolódó egészségügyi, biztonsági és környezeti kockázatokat, ideértve az emberi jogok megsértését is. Ezt kereskedelmi gyakorlatunkban a szerződéskötés során érvényesítjük, valamint átvilágítjuk a vállalatokat és szervezeteket, mielőtt üzleti együttműködésre lépünk velük.
 • A természetalapú projektek átvilágítására kialakított belső eljárásrendünk felülvizsgálatát és irányítását független harmadik fél auditálja
  Minden évben megbízunk egy harmadik fél auditort, aki hitelesíti a természetalapú projektjeink átvilágítása során követett eljárásrendünk integritását. A megbízhatósági nyilatkozatok másolatát lentebb találja.

A természetalapú megoldások hitelesítése

Társaságunk vállalja, hogy az önkéntes felhasználású karbonkrediteket előállító természetalapú projektek átvilágítására vonatkozó eljárásrend integritását külső fél által hitelesíti. Továbbá társaságunk vállalja, hogy a karbonkreditek beszerzésére, egyeztetésére, kivonására és Shell márka alatti tanúsítására vonatkozó eljárásrend integritását külső fél által hitelesíti, elősegítve a Shell Nettó Karbonlábnyom és Ügyfél-Értékajánlat érvényesülését.

A vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatokat lentebb találja.

 1. Társaságunk korlátozott felelősséget vállal az önkéntes felhasználású karbonkrediteket előállító természetalapú projektek átvilágítására vonatkozó eljárásrend külső fél által hitelesített integritására.
 2. Társaságunk korlátozott felelősséget vállal a karbonkreditek beszerzésére, egyeztetésére, kivonására és Shell márka alatti tanúsítására vonatkozó eljárásrend külső fél által hitelesített integritására, elősegítve a Shell Nettó Ügyfél-Értékajánlat érvényesülését.

i https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter2_Low_Res.pdf

ii A „karbonsemleges” kifejezés a Shell azon vállalását tükrözi, hogy a termékek vagy üzemanyagok gyártásához felhasznált nyersanyagok kitermelésével, szállításával, előállításával, forgalmazásával és felhasználásával összefüggésben keletkező szén-dioxidnak megfelelő mennyiségű szén-dioxid (CO2-ekvivalens) kerüljön kivonásra a légkörből egy természetalapú folyamat vagy a természetes ökoszisztémák degradációjának elkerülésével megtakarított kibocsátás nyomán.