Ez az eszköz nem a vevői panaszok és kérdések kezelésére szolgál. Ügyfélszolgálati kérdésekben, kérjük, forduljanak a helyi Shell irodához.

Mi a Shell Globális Segélyvonal?

A Globális Segélyvonal lehetővé teszi a Shell cég dolgozóinak és más személyeknek, hogy elmondják a kétségeiket és dilemmáikat, vagy segítséget kérjenek az előírásokat vagy az üzletvezetési alapelveinket (SGBP) érintő, valamint az „Etikai Kódexnek” való megfelelés kérdéseiben, mindezt teljes bizalommal és retorzióktól mentesen.

Ki használhatja a Globális Segélyvonalat?

A Globális Segélyvonal a Shell összes dolgozójának, valamint a Shell szerződéses partnereinek és külső szervezetek dolgozóinak szól, akikkel a Shell üzleti kapcsolatban áll (pl. ügyfelek, beszállítók, közvetítők), ha a Shell vagy a cég dolgozóinak részéről valami helytelen dolgot vesznek észre. Ez az eszköz nem a vevői panaszok és kérdések kezelésére szolgál.

Milyen módon lehet a Globális Segélyvonal közvetítésével kérdést feltenni, vagy ismertetni egy problémát?

A Globális Segélyvonal az év 365 napján, éjjel-nappal elérhető. A Segélyvonalon érkező telefonokat és bejelentéseket a Shell nevében egy független, külső, a Segélyvonalak működtetéséhez értő specialista fogadja. Bejelentést kétféle módon lehet tenni:

1. A Globális Segélyvonal weblapjára történő belépéssel. Űrlapot kitöltésével lehet feltenni a kérdést vagy bejelenteni az adott ügyet. A weblap 14 nyelven érhető el, köztük angolul és egyaránt hozzáférhető külső személyek, valamint a Shell dolgozói számára is.

2. Telefonon keresztül, a saját országában, a Globális Segélyvonalat hívva; Kérjük hívja a 06-800-011-11-as telefonszámot, majd üsse be a következő kódot: 8007381615. Bárhonnan ingyenesen fel lehet hívni a segélyvonalat, ahol a Shell jelen van. Lehet kérni tolmácsot, hogy segítsen a telefonbeszélgetésben az angol nyelven beszélő személynek. Ha az automata rendszer nem ad információt a nyelvválasztási lehetőségről, meg kell adni a szükséges nyelv nevét a beszélgetés megkezdése előtt a kérdező kapcsolásáig.

Mi történik, amikor felveszi a kapcsolatot a Globális Segélyvonallal?

Beszélgethet névtelenül, bemutatkozva, és kérve egy konkrét személlyel a beszélgetés lehetőségét, anélkül, hogy Ön megadná a nevét, de meg lehet adni a saját nevet és elérhetőségi adatokat is. A lehető legtöbb információt kell elmondani az ügyről, de tartva magát a tényekhez, főként, ha egy másik személyre jelentenek be panaszt.

A telefonbeszélgetés vége előtt, vagy mielőtt elküldik a bejelentést az Interneten, megkapja a bejelentés számát és egy PIN kódot, hogy később újra telefonálva vagy belépve a weblapra ellenőrizhesse, a cég válaszolt-e, vagy hogy újabb információkat adhasson meg. A telefonon vagy az Interneten keresztül történő bejelentést követően, arról a Shell felé jelentés készül.

Mi történik, ha a Shell cég megkapja a bejelentést?

Az Ön bejelentését megkapja a Regionális Koordinátor, aki azt véleményezi és kiszignálja az adott ügyért felelős menedzsernek, hogy az megtegye a szükséges lépéseket. Amennyiben a bejelentés egy kérdés vagy esetleg olyan kétség, amiben tanácsot kell adni, azt átadják annak a személynek, aki szakképzett a válaszadásra, pl. egy kijelölt szakember vagy a jogászunk.

Abban az esetben, ha a bejelentés aprólékos, vizsgálatot igénylő feljelentés jellegű, a vizsgálathoz kijelölnek egy személyt vagy csoportot. Ez általában egy megfelelően kiképzett személy bevonását jelenti, abból az országból, amelyre a bejelentés vonatkozik, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik a helyi viszonyokról.

TÁJÉKOZTATÓ A SHELL HUNGARY ZRT. BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERÉRŐL ÉS A BEJELENTÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSÁRÓL A SHELL GLOBÁLIS SEGÉLYVONALÁN KERESZTÜL

a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Pkbtv.) alapján.1

A Shell Globális Segélyvonala (Shell Global Helpline) lehetővé teszi a Shell Hungary zRt. (1113 Budapest, Bocskai út 134.146.) alkalmazottai és a Pkbtv-ben meghatározott egyéb személyek teljes bizalommal és megtorlástól való félelem nélkül a Pkbtv. alapján bejelentést tegyenek vagy segítséget kérjenek a Shell Általános Üzleti Alapelveinek (SGBP), Shell Etikai Kódexének (Shell Code of Conduct) megsértésével, az európai jog megsértésével, illetve a magyar jog szerinti jogsértésekkel kapcsolatos ügyekben.

Ez a felület nem fogyasztóvédelmi, ügyfélszolgálati panaszok előterjesztésére vagy kérdések megválaszolására szolgál, ha ilyen panaszt szeretne benyújtani, kérjük, hogy a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeink valamelyikén nyújtsa be észrevételét, panaszát.

KI TEHET A PKBTV. ALAPJÁN BEJELENTÉST A SHELL GLOBÁLIS SEGÉLYVONALÁN KERESZTÜL?

a) a Shell Hungary zRt. által foglalkoztatott személy,
b) az a foglalkoztatott, akinek a Shell Hungary zRt.-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
c) a Shell Hungary zRt.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Shell Hungary zRt.-vel szerződéses kapcsolatban áll,
e) a Shell Hungary zRt. ügyvezető testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
f) a Shell Hungary zRt.-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
g) a Shell Hungary zRt.-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
h) a Shell Hungary zRt.-vel az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy ugyanezen személyek esetében amennyiben a jogviszonyuk vagy szerződéses kapcsolatuk a Shell Hungary zRt.-vel megszűnt.

A BEJELENTÉS ÉS A BEJELENTÉS MÓDJA

A Shell Globális Segélyvonalán jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó észrevételt lehet bejelenteni olyan cselekmények vonatkozásában, amelyek a Shell Általános Üzleti Alapelveinek (SGBP), Shell Etikai Kódexének (Shell Code of Conduct) megsértésével vagy az európai jog, illetve a magyar jog megsértésével kapcsolatosak. A Shell Globális Segélyvonala az év 365 napján, éjjel-nappal elérhető. A Shell Globális Segélyvonalát a Navex kezeli, a Shell független és ilyen bejelentések kezelésére szakosodott alvállalkozója, amely elsősorban a belső visszaélés-bejelentési rendszer kommunikációját kezeli. A belső visszaélés-bejelentési rendszer vezetője a Shell Üzleti Integritási Osztálya (BID), amely a vizsgálatok lefolytatásáért felelős és bejelentését a Shell vizsgálati alapelveivel, amely a titoktartás, pártatlanság, feddhetetlenség, kompetencia, pontosság és a megtorlással szembeni védelem, összhangban kezeli. Bejelentést kétféle módon lehet tenni:

1.A Shell Globális Segélyvonal weblapján elérhető űrlap kitöltésével. Az űrlap a linken elérhető „Report a concern online” gomb megnyomásával követően tölthető ki, értelemszerűen mindkét alábbi kérdés vonatkozásában Magyarország, azaz Hungary beállítását követően:

- Where are you located? – Hol tartózkodik? ; majd

- Please select the country where the alleged misconduct occurred. – Kérjük, válassza ki azt az országot, ahol a feltételezett kötelességszegés történt.

Ezt követően nyomja meg a szürke gombot és betöltésre kerülnek azok az ügykörök, amelyek közül kiválaszthatja, hogy milyen típusú ügyben kíván bejelentést tenni. Az ügykörök és azok kiválasztását követően megnyíló űrlapok magyar fordítását itt találja: Issue type, Intake Questions. Az űrlap kitölthető magyar és angol nyelven is.

2. Telefonon keresztül, a Shell Globális Segélyvonalat hívva; Kérjük hívja a 06-800-011-11-as telefonszámot, majd üsse be a következő kódot: 8007381615. Bárhonnan ingyenesen fel lehet hívni a segélyvonalat, ahol a Shell jelen van. Lehet kérni tolmácsot, hogy segítsen a telefonbeszélgetésben az angol nyelven beszélő személynek. Ha az automata rendszer nem ad információt a nyelvválasztási lehetőségről, meg kell adni a szükséges nyelv nevét a beszélgetés megkezdése előtt a kérdező kapcsolásáig.

A BEJELENTÉSEK KEZELÉSE

Bejelentését megteheti névtelenül, vagy bemutatkozva. A bejelentésben célszerű minden olyan adatot, tényt, információt megadni, amely az érdemi vizsgálat lefolytatását elősegítheti, illetve érdemes megjelölni azon személyeket is, akiktől releváns információ kérhető a bejelentésben szereplő esettel kapcsolatban. Kérjük vegye figyelembe, hogy bejelentése a tényeket tartalmazza, különösen, ha egy másik személyre tesz bejelentést. Mielőtt elküldi a bejelentést az űrlapon vagy telefonbeszélgetés vége előtt, Ön megkapja a bejelentés számát és egy PIN kódot kell generálnia, hogy később ezen a linken a weboldalra újra belépve (használva a bejelentés számát és az Ön PIN kódját) ellenőrizhesse, hogy bejelentésével kapcsolatban választ kapott-e, vagy hogy újabb információkat adhasson meg.

A bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a Shell Globális Segélyvonal a bejelentés megtételéről az Ön részére visszaigazolást küld.

Az Ön bejelentéséről a Shell részére jelentés készül, megkapja a Shell Üzleti Integritási Osztály (BID) Regionális Koordinátora, aki azt véleményezi és kiszignálja az adott ügyért felelős személynek, hogy az megtegye a szükséges lépéseket. Amennyiben a bejelentés egy kérdés vagy esetleg egy olyan kétség, amiben tanácsot kell adni, azt átadják annak a személynek, aki szakképzett a válaszadásra, pl. egy kijelölt szakember vagy jogász részére. Abban az esetben, ha a bejelentés aprólékos vizsgálatot igényel, akkor a vizsgálathoz kijelölnek egy személyt vagy csoportot és általában egy megfelelően kiképzett és helyi ismeretekkel rendelkező személy bevonása is megtörténik, abból az országból, amelyre a bejelentés vonatkozik.

A bejelentés kivizsgálására legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidő különösen indokolt esetben meghosszabbításra kerülhet – a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett -, azonban a vizsgálati határidő nem haladhatja meg a három hónapot. A bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentő részére írásbeli tájékoztatást küldünk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, amennyiben a bejelentést nem a Pkbtv. 20. § (2) és (3) bekezdésében foglalt személyektől érkezik, vagy ha a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve, ha a közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban. A bejelentés továbbá akkor is mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan személy tette meg.

A MEGTORLÁS TILALMA IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉG

A Shell megvédi a megtorlástól azokat a belső vagy külső visszaélést bejelentő személyeket, akik jóhiszeműen azt állítják, hogy megsértették Shell Általános Üzleti Alapelveit (SGBP), Shell Etikai Kódexét (Shell Code of Conduct), az európai vagy magyar jogszabályokat. Védi továbbá a bejelentőket segítő harmadik feleket, például a bejelentés által esetlegesen érintett barátokat vagy családtagokat, valamint a kivizsgálásban részt vevő személyeket. A Shell nem tűri el a megtorlás semmilyen formáját azokkal szemben, akik jóhiszeműen gyanút közölnek lehetséges jogsértéssel kapcsolatban. Bármilyen cselekedet vagy megtorlással való fenyegetés a Shell Etikai Kódexe (Shell Code of Conduct) súlyos megsértésének minősül, és fegyelmi eljárást von maga után, amely magában foglalhatja a munkaviszony megszüntetését is.

ADATKEZELÉS

A Shell megtette a szükséges szervezeti és szerződéses intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a Navex által gyűjtött összes személyes adat megfelelő védelemben részesüljön, és csak a Shell Globális Segélyvonalának engedélyezett céljaira kerüljön feldolgozásra. Minden olyan személyes adatot, amely nem eredményez vizsgálatot, legfeljebb három hónapon belül törlünk. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Shell hogyan dolgozza fel az Ön személyes adatait, kérjük, olvassa el a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot itt:

Shell Globális Segélyvonal Adatkezelési Tájékoztatója