Bridge

A Shell célkitűzése, hogy 2050-re vagy már előbb nulla nettó kibocsátású energetikai vállalattá váljon, mellyel mind az ügyfelei, mind a társadalom elvárásainak megfelelhet1.

A Shell üzemanyagkártyával rendelkező magyarországi ügyfeleink maguk dönthetnek arról, hogy szeretnék-e ellentételezni a Shell Kártyával számos ország Shell-kútjain és a partnerek töltőállomásain megvásárolt üzemanyag CO2-kibocsátását. A Shell új szolgáltatásával kiszámolható a flották generálta CO2-kibocsátás mértéke, és ellensúlyozható a természeti környezetre tett hatása.

Hogyan működik?

Ha az ügyfél ezt a szolgáltatást választja, a megszokott módon használja a Shell üzemanyagkártyát. A Shell követi az üzemanyag-felhasználást, és kiszámítja az abból származó CO2-kibocsátást, majd kivonja a forgalomból a természetvédelmi projektekből keletkező karbonkrediteket, hogy az üzemanyag teljes életciklusa során ellentételezhesse a kibocsátást.2. Az ellentételezés megfelelő mennyiségű karbonkredit vásárlásával történik, amelyeket a természetes ökoszisztémák védelmére és helyreállítására irányuló nemzetközi projektek generálnak.3. A projekteket független, bejegyzett auditorok vizsgálják felül, akik ellenőrzik, hogy a projektek valóban csökkentik-e a kibocsátást. Az új szolgáltatás igénybevételével kompenzált CO2-kibocsátást a Shell évente kiadott tanúsítvánnyal igazolja.

 

 

1. A Shell célkitűzése, hogy 2050-re vagy már előbb nulla nettó kibocsátású energetikai vállalattá váljon, mellyel mind az ügyfelei, mind a társadalom elvárásainak megfelelhet. A vállalat elkötelezettsége, hogy jelenlegi üzleti terveit e cél elérése érdekében alakítja át.

2. Egy karbonkredit egy tonna CO₂ légkörbe kerülését ellentételezi.

3. A természetvédelmen alapuló megoldások (nature-based solutions – NBS) segítségével az üvegházhatású gázok általános légköri koncentrációja a természetes ökoszisztémák védelmével és helyreállításával csökkenthető. A Shell világszerte támogatja a természet megóvására és regenerációjára irányuló projekteket. A Shell részvételével zajló projektekről az alábbi oldal nyújt tájékoztatást: www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies/nature-based-solutions.html