Adatvédelmi Tájékoztató - Autósok, Shell hűségprogram tagok, Shell alkalmazás felhasználói és Shell weboldalak, illetve közösségi média oldalak látogatói részére

Jelen Tájékoztató meghatározza, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen célokból, valamint, hogy e vonatkozásban milyen jogok illetik meg Önt.

Kire vonatkozik a jelen Adatvédelmi Tájékoztató?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató tájékoztatást nyújt az Ön személyes adatainak a szolgáltatásaink használata és/vagy termékeink megvásárlása során történő, a Shell vállalatcsoportba tartozó vállalat vagy vállalatok („Shell” vagy „mi”) általi vagy ezek nevében történő kezeléséről arra tekintettel, hogy Ön:

(i) a Shell lakossági (kiskereskedelmi) ügyfele, ideértve az elektromobilitási ügyfeleket is;
(ii) a Shell hűségprogramjának, például a ClubSmart Programnak a tagja („Shell hűségprogram”); 
(iii) a Shell weboldal látogatója („Weboldal” vagy „Shell weboldal”);
(iv) a Shell alkalmazás vagy más Shell alkalmazások felhasználója („Shell alkalmazás”); és/vagy
(v) Shell által működtetett közösségi média oldal („Shell közösségi média oldal”) látogatója.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató mellett egyedi adatvédelmi tájékoztatók és kiegészítő adatvédelmi tájékoztatók, illetve nyilatkozatok további információkat tartalmazhatnak arról, hogy miként kezeljük az Ön személyes adatait. Ezekben az esetekben az ilyen adatvédelmi tájékoztatókról, nyilatkozatokról külön tájékoztatást nyújtunk Önnek.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató ismerteti, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önnel kapcsolatban, milyen alapon kezeljük a személyes adatait és milyen célokból, mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait, hogyan tud személyes adataihoz hozzáférni és hogyan tudja frissíteni azokat, valamint tartalmazza a személyes adataival kapcsolatos, Önt megillető lehetőségeket, és azt, hogy hol találhat további információkat.

Ha gyermekek személyes adatait gyűjtjük, ahhoz szükséges a szülő vagy a gondviselő hozzájárulása is.

Külön figyelmeztetés 18. életévét be nem töltöttek számára. Gyermekek személyes adatainak kezelése

18 év alatti személyek Shell ClubSmart Programba történő jelentkezését abban az esetben fogadjuk el, ha a jelentkezéshez a szülő vagy gondviselő hozzájárult. Nem gyűjtjük szándékosan a 16 év alatti magánszemélyek személyes adatait, kivéve ha a szülő vagy gondviselő hozzájárult. Ha Ön 16. életévét be nem töltött személy, kérjük, ne küldje el nekünk személyes adatait, például a nevét, címét vagy email címét. Ha olyan módon kíván kapcsolatba lépni a Shell vállalattal, amelyhez a személyes adatainak megadása szükséges, akkor kérje meg az egyik szülőjét vagy a gondviselőjét, hogy az Ön nevében ezt megtegye. 14 év alatti személyek számára nem küldünk marketingajánlatokat.

Ez a pont ismerteti azokat a különböző forrásokat, amelyekből a személyes adatait gyűjtjük.

Milyen Önre vonatkozó személyes adatokat kezelünk? Adatgyűjtés

Információkat gyűjtünk, ideértve az Önre, mint a Shell ügyfelére, a Shell hűségprogram tagjára, a Shell alkalmazás felhasználójára és/vagy egy Shell weboldal vagy Shell közösségi média oldal látogatójára vonatkozó személyes adatokat is. Az ilyen információk lehetnek:

 • Átvett információk - egy Shell felhasználói fiók létrehozása során elkérjük az Ön nevét, e-mail-címét és nemét (annak érdekében, hogy megfelelő módon szólíthassuk meg Önt, de Ön nem köteles megadni ezt az információt), a marketing hozzájárulásának beállítását és a jelszavát. Ha úgy dönt, hogy belép a Shell hűségprogramba vagy használni kezdi a Shell alkalmazásokat, akkor kérhetjük, vagy a korábbiakban megkérhettük, hogy további személyes adatokat adjon meg az ilyen szolgáltatások nyújtásához és/vagy az Ön azonosításához és/vagy az Ön kapcsolattartási preferenciáihoz kapcsolódóan, például a születési dátumát, anyja leánykori nevét, a lakcímét, vonalas telefonszámát, mobiltelefonszámát, ClubSmart kártya számát, járműve típusát, vezetési szokásaira vonatkozó információkat, illetve a biztonsági kérdések megválaszolásához szükséges információkat. Ön a Shell szolgáltatások használatával kapcsolatban megadhatja számunkra a szolgáltatásokkal/termékekkel kapcsolatos véleményét, észrevételét, panaszát, illetve részt vehet ügyfél-elégedettségi vagy egyéb kérdőívek kitöltésében;
 • A Shell szolgáltatások használata során Önről gyűjtött információk - arról is gyűjtünk információkat, hogy Ön hogyan és hol használja, illetve szerzi be a Shell szolgáltatásait és termékeit. Ilyen információk például az elektronikus eszköz adatai, az IP-címek, a naplóadatok, a böngésző típusa és beállításai, a helyadatok, illetve a sütik és más hasonló technológiák engedélyezéséhez szükséges online azonosítók. Az Ön vásárlási előzményei magukban foglalhatják (i) a konkrét vásárolt termékekre, (ii) a vásárlások tranzakciónkénti ellenértékére, (iii) a vásárlások idejére és helyére, valamint (iv) a használt fizetési módra vonatkozó adatokat, beleértve a Shell alkalmazásba ágyazott fizetési módokat is (pl. mobilfizetési opció). ;
 • Ha Ön Shell hűségprogram tagja - gyűjtjük az Ön Shell hűségprogramban való részvételével kapcsolatos információkat; a gyűjtés kiterjed (i) a választott ajándék/kedvezmény/ajánlat típusára és leírására, (ii) a választott ajándékra/kedvezményre/ajánlatra, (iii) a beváltott pontok számára, (iv) a pontbeváltások gyakoriságára és idejére, valamint (v) az ajándék/kedvezmény/ajánlat (ha volt ilyen) Önhöz való eljuttatásának módjára vonatkozó adatokra. Továbbá gyűjtünk az Ön részére megküldött pontgyűjtési és pontbeváltási ajánlatok, promóciós ajánlatok, kuponok felhasználására vonatkozó adatokat is.
 • Külső forrásokon keresztül gyűjtött információk - annak biztosítása érdekében, hogy a legfrissebb információkkal rendelkezzünk Önről, hogy jobb termékeket és egyre inkább testre szabott szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, egyesítjük az Önnel kapcsolatos információkat a nyilvánosan elérhető vagy felhatalmazott harmadik feleken keresztül megszerzett kiegészítő információkkal (például Experian vagy Acxiom). Ez az Ön vásárlási szokásaira, valamint azokra a kapcsolódó termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó információkat jelenti, mint például a háztartásában található autók számát, vagy az Önt érdeklő autók típusait, stb.;
 • Közösségi média oldalakon keresztül gyűjtött információk - Amikor Shell közösségi média oldalon keresztül kommunikál velünk (például amikor megjegyzést tesz, bejegyzést oszt meg vagy arra reagál, médiát tölt fel, személyes üzenetet küld vagy Shell közösségi média oldalra iratkozik fel), Önre vonatkozó személyes adatokat kaphatunk, például a nevét, profilképét, városát, email címét és nemét. A közösségi oldalaktól kapott bármilyen személyes adatot a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban használunk fel.

A Shell ismerete az ügyfelekről

Annak biztosítása érdekében, hogy zökkenőmentes tapasztalatai legyenek a Shell vállalatcsoporttal kapcsolatban, a Shell vállalattal való kapcsolatának jellegétől függően a fent említett forrásokból összegyűjtött információkat egyesítjük, hogy személyes profilt készítsünk Önről. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy könnyebben tartson fenn kapcsolatot különböző Shell vállalatokkal, és biztosítja számunkra, hogy a legfrissebb információkkal rendelkezzünk Önről, annak érdekében, hogy jobb szolgáltatásokat és termékeket fejlesszünk, és személyre tudjuk szabni a konkrét érdeklődési körének megfelelő ajánlatokat.

Azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy lehetősége van irányítani azt, hogy a Shell miként használja fel ezeket az információkat. Leiratkozhat arról, hogy a személyes adatait így egyesítsük - Kérjük, tekintse meg „A személyes adataival kapcsolatban Önt megillető jogok” pontot.

A személyes adatait csak akkor kezeljük, ha arra megvan a jogalapunk.

Milyen alapon kezeljük a személyes adatait?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatait csak a következők alapján kezeljük:

 • az Ön kifejezett hozzájárulásával;
 • ha az szükséges, egy Önnel való tranzakció megkötéséhez (például fizetési információk);
 • ha az szükséges, az adott Shell vállalat/vállalatok által érvényesített jogos érdekek céljaiból, kivéve, ha ezeket az érdekeket felülírják az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai; vagy
 • ha az szükséges a Shell számára jogi kötelezettség teljesítéséhez.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, akkor Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

Mi történik, ha nem adja meg személyes adatait?

Ha Ön úgy dönt, hogy - a kötelező adatokon túlmenően - a fenti információkat nem adja meg nekünk a Shell alkalmazás használata vagy a Shell hűségprogramban való részvétel céljaiból, ez csak a Shell alkalmazás teljes körű használatát és/vagy a Shell hűségprogramban való teljes értékű részvételét befolyásolja.

Ki felel a gyűjtött személyes adatokért?

A Shell Hungary zRt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszáma: 01-10-042420) felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért, akár egyedül, akár a Shell vállalatcsoportba tartozó társvállalataival együtt.

A célok, amelyek érdekében a személyes adatait kezeljük.

Milyen célokból kezeljük az Ön személyes adatait?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • termékeink biztosítása és szolgáltatásaink nyújtása az Ön irányában;
 • kapcsolatok és marketingtevékenység kezelése, például kapcsolatépítés és kapcsolatápolás Önnel;
 • az Ön személyes fiókjának kezelése és adminisztrációja, ideértve a fiók azonosítását is (azaz annak biztosítása, hogy csak Ön vagy az Ön által felhatalmazott személy férhessen hozzá a fiókjához és adataihoz);
 • ügyfélszolgálat, valamint a termékek és szolgáltatások fejlesztése;
 • piaci felmérések és marketingstratégiák végrehajtása és elemzése;
 • Shell ügyfeleknek felajánlott promóciók és nyereményjátékok, ideértve a digitális jutalmak felajánlását az Ön számára értékes ügyfélként való elismerésként;
 • csalás felderítése vagy megelőzése.

vagy másodlagos célból, ha az szorosan kapcsolódik, például:

 • személyes adatai tárolása, törlése vagy anonimizálása;
 • auditok, vizsgálatok, vitarendezés vagy biztosítási célok, peres eljárások vagy követelésekkel szembeni védelem;
 • statisztikai, történeti vagy tudományos kutatás; vagy
 • jogi és/vagy hatósági megfelelés.

Kommunikáció és marketing - az Ön választásai

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy értesítéseket kapjon a Shelltől, a preferenciáira szabott ajánlatokat kaphat a fent leírt különböző forrásokból Önről gyűjtött információk alapján, annak érdekében, hogy jobb termékeket kaphasson és egyre jobban testre szabott szolgáltatásokat vehessen igénybe.

Az előzetes hozzájárulása nélkül csak akkor küldhetünk Önnek frissítéseket és értesítéseket, ha az ilyen frissítések és/vagy értesítések az Ön által használt Shell alkalmazások, a Shell hűségprogram vagy más szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek.

Célzott ajánlatokat és híreket kaphat különböző csatornákon keresztül, ideértve de nem kizárólagosan postai úton, e-mailen, telefonon, SMS-ben, Shell Weboldalon, a Shell alkalmazás útján, közösségi médián keresztül vagy az Ön által használt bármely más csatornán keresztül. A személyes profiljának beállításai segítségével bármikor módosíthatja értesítési beállításait, vagy használhatja a leiratkozás funkciót.

   

Az Ön jogai és gyakorlásuk módja.

A személyes adataival kapcsolatban Önt megillető jogok

Célunk az, hogy a rendelkezésünkre álló, Önnel kapcsolatos információk a lehető legpontosabbak legyenek. Ön kérheti:

 • a személyes adataihoz való hozzáférést;
 • a személyes adatai helyesbítését vagy törlését (de csak akkor, ha azok már nem szükségesek a jogszerű üzleti célhoz, például a kiskereskedelmi tranzakció teljesítése céljából);
 • a további marketing-értesítések küldésének mellőzését;
 • a személyes adatai kezelésének korlátozását;
 • más forrásokból származó személyes adatai személyes profil érdekében való összesítésének további mellőzését; és/vagy
 • a Shell számára megadott személyes adatai tagolt, digitális formában való továbbítását egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható.

Ezen kérelmek érdekében, kérjük, menjen a személyes fiók profiljába és végezze el a módosításokat vagy kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken:

vagy írjon a SITI-MLM-Support@shell.com címre.

Kit kereshet meg a személyes adataival kapcsolatos kérdés, aggály vagy panasz esetén?

Ha probléma, kérdés vagy panasz merül fel a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken:

vagy írjon a SITI-MLM-Support@shell.com címre. 

Emellett megkeresheti a Shell vállalatcsoport adatvédelmi tisztviselőjét is a következő címen: Shell International B.V. Hága, Hollandia – cégjegyzékszám: 27155369, levelezési cím: PO Box 162, 2501 AN, Hága, a privacy-office-SI@shell.com címen.

Ha elégedetlen azzal, ahogy a Shell a személyes adatait kezeli, akkor jogában áll panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a következő címen: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. vagy a Holland Adatvédelmi Hatóságnál, a következő címen: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ, Hága, Hollandia. További információk a http://www.naih.hu/, illetve az autoriteitpersoonsgegevens.nl/en oldalon találhatók.

Weboldalainkon sütiket használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek.

Sütik és más hasonló technológiák

Shell sütiket és más hasonló technológiákat használ arra, hogy információkat gyűjtsön és tároljon az Ön Shell weboldalon tett látogatásai vagy a Shell alkalmazás használata során. Ez lehetővé teszi, hogy a Shell azonosítsa az Ön webböngészőjét, adatokat gyűjtsön az Ön weboldal-használatáról, a megnyitott oldalakról és az oldalakon eltöltött időről, és azonosítsa ezeket – javítva az Ön felhasználói élményét –, amikor visszatér a weboldalunkra(weboldalainkra). A süti-preferenciáit a böngészője beállításainak módosításával irányíthatja és kezelheti, vagy a Shell süti-preferencia eszközeivel állíthatja be a Shell weboldalakon – további információk a Shell Süti szabályzatában találhatók, a www.shell.co.uk/cookie-policy.html oldalon.

A Shell elkötelezett az Ön személyes adatai megóvása mellett.

A személyes adatai biztonsága

Bevezetett technológiákkal és szabályzatokkal rendelkezünk abból a célból, hogy megóvjuk az Ön adatait a jogosulatlan hozzáféréssel és az illetéktelen felhasználással szemben. Használhatunk például titkosítást egyes szolgáltatásainkhoz, illetve hitelesítési és megerősítési eljárásokat alkalmazunk a Shell szolgáltatásokkal kapcsolatban, és rendszeresen teszteljük, felmérjük és értékeljük a biztonsági intézkedéseink hatékonyságát.

Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatait kizárólag a fent említett célok érdekében kezeljük, és csak azokkal osztjuk meg, akiknek az a munkavégzésükhöz szigorúan szükséges:

 • Egyéb vállalatok a Shell vállalatcsoporton belül, ideértve azokat is, amelyek az Ön tartózkodási helyén kívül találhatók;
 • A Shell vállalattal együttműködő, felhatalmazással rendelkező harmadik felek, amelyek a Shell alkalmazások vagy a Shell hűségprogramok felhasználói számára termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújtanak;
 • A Shell felhatalmazással rendelkező megbízottjai, licencvevői, szolgáltatói, külső auditorai és/vagy vállalkozói;
 • Illetékes közhatalmi szervek, kormányzati, szabályozási, felügyeleti, vizsgálati vagy pénzügyi hatóságok, ha az érintett Shell vállalatnak/vállalatoknak jogszabályban vagy hatóságilag előírt kötelezettségnek kell megfelelni, vagy az alkalmazandó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően; vagy
 • Bármely személy, akinek a Shell átadni tervezi bármely jogát és/vagy kötelezettségét.

A személyes adatait az országán kívülre is továbbíthatjuk, megfelelő óvintézkedések mellett.

Személyes adatai továbbítása más országokba

Ha a személyes adatait a Shell vállalatcsoporton belüli más vállalatokhoz és/vagy felhatalmazott harmadik felekhez továbbítjuk az Ön tartózkodási helye szerinti országon kívülre, akkor szervezési, szerződéses és jogi intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a személyes adatait kizárólag a fenti célokból kezeljék és személyes adatai védelméhez megfelelő szintű védelmet alkalmazzanak. Ilyen intézkedések közé tartoznak a Kötelező Szervezeti Szabályozások a Shell vállalatcsoporton belüli adattovábbításra, illetve az Európai Unión belüli Shell vállalatok esetén az Európai Bizottság által jóváhagyott, harmadik félnek történő adattovábbítási mechanizmusok, valamint bármely további helyi jogi követelményeknek megfelelő intézkedések. A Shell Kötelező Szervezeti Szabályozásai elérhetők a www.shell.hu/privacy.html oldalon keresztül, vagy kérheti azok másolatát a privacy-office-SI@shell.com címen is.

Kapcsolat a Shell vállalattal a közösségi médián keresztül

Ha úgy dönt, hogy a Shell vállalattal közösségi médián keresztül lép kapcsolatba egy Shell közösségi média oldalon, például a Facebookon, az Instagramon, a Twitteren vagy a LinkedInen, akkor a személyes adatai (például a neve, a profilképe és a tény, hogy Önt érdekli a Shell) a személyes weboldala minden látogatója számára láthatók lesznek, az adott közösségi média platformon található adatvédelmi beállításoktól függően, és azok a Shell számára is láthatók lesznek. Az ezeken az oldalakon megosztott bármely adatot bármikor törölhet az adott közösségi média platform fiókján keresztül. A Shell nem követi nyomon az Ön által használt különböző közösségi média oldalakon végzett tevékenységeit. Ha a Shell számára üzenetküldő szolgáltatáson keresztül küld üzenetet egy közösségi média platformon, ezeket az üzeneteket az átvételt követő legfeljebb egy hónapig tároljuk. Kérjük, keresse meg a Shellt, ha olyan kérése van, amelyet nem tud önmaga végrehajtani, és amely a Shell közösségi média oldalhoz kapcsolódik - lásd „A személyes adataival kapcsolatban Önt megillető jogok” pontot.

Ezen túlmenően, és amennyiben a Shell együttesen felel egy közösségi média platformmal egy Shell közösségi média oldalért, a Shell a közösségi média platformon keresztül hozzáférhet olyan statisztikákat és betekintést nyújtó adatokhoz, amelyek segítenek megérteni az Ön Shell közösségi média oldalakon folytatott tevékenységeinek típusait. A személyes adatai kezelésének módjára és ezen közösségi média platformokra vonatkozó további információkért, ideértve az Önnek küldött célzott hirdetéseket is, kérjük, olvassa el az adott közösségi média platform fiókján keresztül elérhető adatvédelmi beállításokat.

A Shell az Ön személyes adatait csak meghatározott időtartamig tárolja.

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait?

A Shell által a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban kezelt személyes adatokat töröljük vagy anonimizáljuk (így azok a továbbiakban nem lesznek képesek azonosítani Önt)

(1) indokolatlan késedelem nélkül, miután azt kéri, hogy töröljük a Shell személyes fiók profilját vagy nem kíván a továbbiakban részt venni a Shell hűségprogramjában; vagy
(2) az összes feliratkozott szolgáltatás esetén az Önnel történt utolsó interakciót követő 3 év elteltével (azaz, ha nem használja a szolgáltatásainkat 3 évig);
(3) a tranzakciós adatok esetén 8 évente, azon időszak alatt, amíg ügyfél státusza fennáll.

Az adatokat a körülményektől függetlenül (a) hosszabb ideig is tárolhatjuk, ha jogszabályi vagy hatósági előírás ezt kívánja meg (ebben az esetben az adatok azonnal törlésre kerülnek, ha a jogszabályi vagy hatósági célból nincs már rájuk szükség); vagy (b) rövidebb ideig is tárolhatjuk, ha Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, és nincs már jogszerű üzleti alapja az adatok megőrzésének.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosíthatjuk.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosításai

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről-időre módosíthatjuk. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a lehetséges módosítások miatt.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2021. február 15. napjától hatályos.