A jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató kiegészíti a www.shell.hu/privacy webhelyen elérhető Autósok, Shell hűségprogram tagok, Shell alkalmazás felhasználói, illetve Shell weboldalak, illetve közösségi média oldalak látogatóira vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

Milyen személyes adatok gyűjtésére kerül sor?


A 2022. évi CXXX. tv. és a 94/2022. (III. 10.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: 94/2022. Kormányrendelet) alapján a Shell hatósági ár alá eső üzemanyagot kizárólag hatósági árra jogosult személyek részére értékesíthet. Az ellenőrzési kötelezettségünknek a 94/2022. Kormányrendelet szerint teszünk eleget, amely során a forgalmi engedély alapján a gépjármű rendszámát, gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját ellenőrizzük, azonban ezen adatokat - a gépjármű rendszámán kívül - nem rögzítjük.

Hatósági áron történő tankolás esetén a számítógépes rendszerben rögzítésre kerül a gépjármű rendszáma - a forgalmi engedélyen szereplő vonalkód leolvasása vagy a gépjármű rendszámának manuális feljegyzése útján - a hozzá tartozó tranzakció azonosítószámmal visszakereshető módon.

Ki a felelős a személyes adatok feldolgozásáért?

A Shell Hungary zRt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.). cégjegyzékszáma: 01-10-042420.
A Shell Hungary zRt. elérhetőségei:
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 590
E-mail cím: info-hu@shell.com
Honlap címe: www.shell.hu
Telefonszám: (+36 1) 480 1114

Milyen alapon kezeljük a személyes adatait?

  • az adatkezelőre előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján).

Milyen célokból kezeljük a személyes adatokat?

A 94/2022. Kormányrendeletben meghatározottak szerint a hatósági árra jogosultság megállapítása, ellenőrzése céljából kezeljük az adatokat. A rögzített rendszám adatot a hozzá tartozó tranzakció azonosítószámmal együtt adóügyi ellenőrzés céljából továbbítjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

Kivel osztjuk meg az adatokat?

A rendszám adatot és a hozzá tranzakció azonosítószámot tartalmazó adatszolgáltatási jelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk a 94/2022. Kormányrendelet, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által előírt módon és gyakorisággal. Jogi kötelezettség áll fenn ezen adatok továbbítására a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. Más személyekkel az adatokat nem osztjuk meg.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és annak NAV általi visszaigazolását követően legfeljebb 5 munkanap elteltével töröljük az adatokat a nyilvántartásból vagy anonimizáljuk (olyan módon, hogy a továbbiakban nem lesz képes azonosítani Önt).

Kihez fordulhat további tájékoztatásért?

Ha probléma, kérdés vagy panasz merül fel a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken:

vagy írjon a SITI-MLM-Support@shell.com címre.

Emellett megkeresheti a Shell vállalatcsoport adatvédelmi tisztviselőjét is a következő címen: Shell International B.V. Hága, Hollandia – cégjegyzékszám: 27155369, levelezési cím: PO Box 162, 2501 AN, Hága, a privacy-office-SI@shell.com címen.

Ha elégedetlen azzal, ahogy a Shell a személyes adatait kezeli, akkor jogában áll panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a következő címen: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. vagy a Holland Adatvédelmi Hatóságnál, a következő címen: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ, Hága, Hollandia. További információk a http://www.naih.hu/, illetve az autoriteitpersoonsgegevens.nl/en oldalon találhatók.

Ön igényével, választása szerint a Shell székhelye vagy az Ön lakóhelye szerinti bírósághoz is fordulhat.

A személyes adataival kapcsolatban Önt megillető jogok és az adatkezelés további szabályai

Az Önt megillető jogokat és az adatkezelés további szabályait a www.shell.hu/privacy webhelyen elérhető Autósok, Shell hűségprogram tagok, Shell alkalmazás felhasználói, illetve Shell weboldalak, illetve közösségi média oldalak látogatóira vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

A jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató módosításai, hatálya

A jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatót időről-időre módosíthatjuk. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatót a lehetséges módosítások miatt. A jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató a 94/2022. Kormányrendelet hatályba lépésének napjától, azaz 2022. július 30. napjától gyűjtött adatokra irányadó. A jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató a 94/2022. Kormányrendelet hatálya alatt vagy visszavonásig érvényes.