Egy folyó látképe és egy fehér teherautó egy fenyőerdőben, „A természet tisztelete” grafikon képével.

A természet tisztelete

A környezet védelme, a hulladék mennyiségének csökkentése és hozzájárulás a biodiverzitás megőrzéséhez

Shell alkalmazott vizet merít a folyóból

Tevékenységünk során éveken át alkalmaztuk a környezet védelmét biztosító irányelveket és előírásokat. Most továbbfejlesztjük környezetvédelmi célkitűzéseinket és átalakítjuk azokat az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megfelelően.

Környezetvédelmi célkitűzéseink közé tartozik a biodiverzitás, azaz a bolygónk számára létfontosságú növény- és állatvilág védelme és növelése. Emellett hatékonyabbá tesszük a víz és más erőforrások felhasználását a különböző tevékenységeink során, növelve az újrahasznosítás mértékét.

Egy nő és egy férfi hegyi patak mellett halad el egy erdőben

Csökkentjük a tevékenységeink által termelt hulladék mennyiségét és növeljük a műanyagok újrahasznosításának arányát. Segítünk a levegő minőségének javításában a kibocsátásunk csökkentésével, illetve tisztább szállítási és ipari megoldások nyújtásával.

A partnereinkkel és beszállítóinkkal folytatott együttműködésünk és annak folyamatos bővítése kulcsfontosságú. A természet védelme érdekében együttműködünk az iparág más szereplőivel, a kormányzatokkal, ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal.

Műanyag zacskók egy hulladékfeldolgozó létesítményben

Meghatároztuk a 2030-ig megvalósítandó, és az azt követően alkalmazandó környezetvédelmi célkitűzéseinket, valamint rövid távú céljainkat. A továbbiakban is keressük az előremutató lehetőségeket és átlátható tájékoztatást nyújtunk előrehaladásunkról.

Hogyan tiszteli a Shell a természetet?

  • 2030-ra a csomagolásainkhoz használt újrahasznosított műanyag mennyiségét 30%-ra növeljük és biztosítjuk az újrahasznosítható vagy újrahasználható csomagolások alkalmazását termékeinknél.

  • Csökkentjük a létesítményeink által felhasznált tiszta víz mennyiségét: 2025-től kezdődően a vízfogyasztás 2018-as szinthez képest 15%-os csökkentésével az olyan területeken, ahol fennáll a tiszta vízforrások kimerülésének fokozott kockázata.

  • Zéró hulladék termelésére törekszünk az újrafelhasználás és újrahasznosítás növelésével vállalati tevékenységeinkben és beszállítói láncunkban.

  • Általánosan igyekszünk pozitív hatást gyakorolni új projektjeinkben a gazdag biodiverzitással rendelkező, úgynevezett kritikus élőhelyeken. Ebbe beletartozik a természetvédelembe való befektetés, valamint a helyi környezet védelme és bővítése, ahol az lehetséges.